петак, 1. октобар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

оглашава

Јавни увид у
Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона на животну средину

Текст јавног увида и пратећу документацију можете преузети овде:

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА