среда, 6. октобар 2021.

Секретаријат за енергетику

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Београда

На основу Одлуке Градског већа града Београда о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 3-706/21-ГВ од 01.10.2021. године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 84/2021), Град Београд, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

У оквиру реализације члана 1а. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда” бр. 96/2017, 101/2019 и 71/21), а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр. 84/2021), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Београда. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Београда.

Текст јавног позива и пратећу документацију можете погледати/преузети овде: