понедељак, 17. јануар 2022.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за учешће у јавним консултацијама о Анализи развојних приоритета и циљева и Стратешкoj процени утицаја стратегије развоја града Београда до 2027. године на животну средину – анализа, циљеви и оцена утицаја

ГРАДСКА УПРАВА ГАРДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
За учешће у јавним консултацијама о Анализи развојних приоритета и циљева и Стратешкoj процени утицаја стратегије развоја града Београда до 2027. године на животну средину – анализа, циљеви и оцена утицаја

Град Београд приступио је изради Стратегије развоја града Београда до 2027, која ће обухватити све сегменте привредног, урбаног и друштвеног живота, уз пуно поштовање принципа одрживог развоја.

У процесу израде Стратегије развоја града Београда до 2027. Израђени су документи: Анализa развојних приоритета и циљева и Стратешкa проценa утицаја Стратегије развоја града Београда до 2027. године на животну средину – Анализа, циљеви и оцена утицаја. Jавне консултације се покрећу са циљем прикупљања мишљења и сугестија у вези са наведеним документом.

Пожељно је да се у консултације укључе државни органи, органи локалних самоуправа, представници удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представници економско–социјалних партнера, као и представници привредних субјеката и друге заинтересоване стране.

Град Београд позива све заинтересоване да се укључе у Јавне консултације и да из угла својих искустава и експертиза дају смернице који ће помоћи да Стратегија развоја града Београда до 2027. буде свеобухватна и одржива, јер се тиче свих грађана и институција Града Београда и основа је за планове развоја свих заинтересованих страна.

Примедбе и предлоге на Анализу развојних приоритета и циљева и Стратешку процену утицаја Стратегије развоја града Београда до 2027. године на животну средину – Анализа, циљеви и оцена утицаја, сви заинтересовани могу доставити на имејл адресу: privreda@beograd.gov.rs 

Јавне консултације трајаће од 17. до 31. јануара 2022. године.

Увид у развојни документ града Београда је омогућен и путем портала е-консултације