понедељак, 28. фебруар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Термини када ће представник обрађивача давати информације о предложеним решењима - ПГР општина Палилула

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ТЕРМИНЕ КАДА ЋЕ ПРЕДСТАВНИК ОБРАЂИВАЧА ДАВАТИ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДЛОЖЕНИМ РЕШЕЊИМА

У ВЕЗИ СА
НАЦРТОМ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ВАН ОБУХВАТА ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА
са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

1.    Мења се текст огласа у делу који се односи на термине када ће представник обрађивача давати информације о предложеним решењима у вези са предметним Планом, а који је оглашен 27. фебруара 2022. године у дневном листу „Вечерње новости”.
2.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, понедељком, уторком и средом у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Палилула, Таковска бр. 12