уторак, 22. март 2022.

Секретаријат за пољопривреду

Oбавештење о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за пољопривреду

Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС", број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Београда“, број 23/2009), заменик градоначелника града Београда је дана 17. марта 2022. године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду број: 3-2424/22-Г-01, на основу које расписује Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду.

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за пољопривредно земљиште.

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацију је 1. април 2022. године, до 14 сати, с тим што се рок за подношење пријаве рачуна од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Београду