недеља, 3. април 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Измена места и времена одржавања јавне седнице у вези са Нацртом ПДР подручја Раковица село - општина Вождовац

Градскa управa града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

OГЛАШАВА
ИЗМЕНУ МЕСТА И ВРЕМЕНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕУ ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА РАКОВИЦА СЕЛО,
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Из техничких разлога мења се место и време одржавања јавне седнице по обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације подручја Раковица село, Градска општина Вождовац, која је заказана за 12. април 2022. године, са почетком у 13 часова, у згради Градске управе, у Улици краљице Марије 1 (сала на XX спрату).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана, ОДРЖАЋЕ СЕ 12. априла 2022. године у 13.30 часова, у просторијама Скупштине града Београда, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 6 (САЛА 10).