недеља, 3. април 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Измена места и времена одржавања јавне седнице у вези са ПДР за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - сектор 3 од изласка из тунела у ДР Милутина Ивковића до чвора

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

oглашава

ИЗМЕНУ МЕСТА И ВРЕМЕНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈНИ ПОТЕЗ УМП –А ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 ДО ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА - СЕКТОР 3, ОД ИЗЛАСКА ИЗ ТУНЕЛА У ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА ДО ЧВОРА „ШУМИЦЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВОЖДОВАЦ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Из техничких разлога мења се место и време одржавања јавне седнице по обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП –а од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице“, градске општине Савски венац и Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, која је заказана за 19. април 2022. године, са почетком у 13 часова, у згради Градске управе, у ул. Краљице Марије 1 (сала на XX спрату).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту плана, ОДРЖАЋЕ СЕ 19. априла 2022. године у 13.30 часова, у просторијама  Скупштине града Београда, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 6 (САЛА 10).