четвртак, 7. април 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, У 2022. ГОДИНИ

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката  

Секретаријат је Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења на територији града Београда у области заштите животне средине у 2022. години објавио у среду 23. фебруара 2022. године на званичном сајту Града Београда и Порталу е-управе. Рок за достављање предлога пројеката био је 15 дана од дана објављивања, односно 10. март 2022. године.

Укупна расположива средства за финансирање пројеката невладиних организација у буџету града Београда по Јавном конкурсу за 2022. годину износе 25.000.000,00 динара.
На састанку Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање пројеката и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији Београда у 2022. години, (у даљем тексту: Комисија) одржаног 6. априла 2022. године констатовано је следеће:
-    На адресу Секретаријата за заштиту животне средине, преко Писарнице, пристигло је укупно деведесетдевет (99) пријава;
-    2 (два) удружења су пријаве доставиле само електронским путем;
-    Од укупно пристигле стоједне (101) пријаве, осамдесетчетири (84) пријаве су достављене на прописан начин (путем Писарнице и електронским путем)
-    Укупно тражена средства за реализацију пројеката свих удружења износе 94.457.227,00 динара; 
-    Предложено је да педесетчетири (54) пројекта буде финансирано, односно суфинансирано (у прилогу Табела 1.).

Учесници Конкурса имају право увида у року од 3 дана од дана објављивања Предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, у Секретаријату за заштиту животне средине, Карађорђева улица бр. 71, од 10 до 13 часова.
Учесници конкурса имају право приговора на Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од 8 дана од дана њеног објављивања достављањем писаног приговора на адресу: Секретаријат за заштиту животне средине, Улица 27. марта бр. 43-45, Београд, са напоменом: „За Комисију за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији Београда у 2022. години”.
Примедбе којe буду упућенe после утврђеног рока неће бити разматране.
Одлуку о приговору доноси руководилац организационе јединице Градске управе града Београда у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Особа за контакт: Гордана Шћепановић 063/324-565, ekonvo@beograd.gov.rs

Предлог листе вредновања можете погледати/преузети овде: