уторак, 24. мај 2022.

Секретаријат за пољопривреду

Усвајена коначна ранг-листа за доделу подстицајних средстaва у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину

На основу закључка заменика градоначелника града Беоограда број: 3 - 4136/22-Г-01 од 19. маја 2022. године, заменик начелника Градске управе града Београда, секретар Секретаријата за пољопривреду

доноси
ОДЛУКУ 
o усвајању коначне ранг-листе за доделу подстицајних средстaва у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину

Коначну ранг-листу можете погледати/преузети овде: