понедељак, 15. август 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Јавни позив за пружање подршке грађанима за куовину бицикала као еколошки прихватљивог транспорта

На основу Одлуке о условима и начину финансирања, односно суфинансирања пројеката од јавног интереса из области заштите животне средине, а које реализују удружења на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 40/21 ) , Одлуке о избору пројекта од јавног интереса из области која је као обавеза града дефинисана акционим плановима односно другим планским документима, којом се подстиче остваривање циљева из области заштите животне средине, а које реализују удружења на територији града Београда, број V-03 број 501-68/2022. године од 15.6.2022 .године и Сагласности Градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине удружење Иницијатива за одрживу урбану мобилност „Урбан.лог”, Паштровићева 23, 11030 Београд (у даљем тексту: Удружење) расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
За пружање подршке грађанима за куповину бицикала као еколошки прихватљивог транспорта 

КУПИ БАЈС!

 

 

Текст јавног позива можете погледати/преузети овде: