петак, 16. септембар 2022.

Секретаријат за спорт и омладину

Обавештење о поништењу јавног конкурса за подношење пријава за посебне програме у области спорта у Београду од 1. октобра до 31. децембра 2022. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
за подношење пријава за посебне програме у области спорта у Београду од 1. октобра до 31. децембра 2022. године


Поништава се јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта у Београду од 1. октобра до 31. децембра 2022. године, који је објављен 17. јуна 2022. године, на сајту града Београда www.beograd.rs у делу Градски огласи и у дневном листу „Политика”.

Јавни позив се поништава због неопходности уштеда финансијских средстава у буџету града Београда за предстојећу зиму.