уторак, 27. септембар 2022.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за учешће у јавној расправи о предлогу акционог плана за спровођење стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији града Београда, за период од 2022. до 2024. године

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/2018), члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, 30/18), члана 25. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19) и Стратегијe за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији Града Београда, за период од 2022. до 2032. године („Службени лист града Београда”, бр. 21/22), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављије

ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ

Секретаријат за социјалну заштиту спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегијe за социјално укључивање Рома и Ромкиња на територији Града Београда, за период од 2022. до 2024. године ( у даљем тексту: Акциони план).

Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се у периоду од 27. септембра до 16. октобра 2022. године.

Градска управа позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, организација цивилног друштва, економско–социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога Акционог плана на предвиђеном обрасцу на следећу електронску адресу: igor.kostic@beograd.gov.rs или их упуте поштом на адресу: Секретаријат за социјалну заштиту, Сектор за унапређење положаја Рома, Улица 27. марта 43-45, 11000 Београд.