петак, 28. октобар 2022.

Градска управа града Београда

Јавни позив за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Градска управа града Београда оглашава јавни позив за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара.
Рок за подношење пријаве на јавни позив је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен на интернет презентацији града Београда, односно од 29. октобра 2022. године.
Адреса интернет презентације на којој је објављен оглас је: www.beograd.rs 

 

Текст јавног позива и изјаву, можете погледати/преузети овде: