четвртак, 3. новембар 2022.

Градска управа града Београда

Обавештење о спровођењу јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

Градска управа града Београда оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Београда.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији града Београда, односно од 4. новембра 2022. године.
 

Текст јавног конкурса и изјаву можете преузети/погледати овде: