среда, 18. јануар 2023.

Секретаријат за културу

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета града Београда, пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти), чија је реализација предвиђена

На основу члана 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 105/16 и 112/17) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу
расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
Ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета града Београда, пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти), чија је реализација предвиђена у 2023. години

 

Текст конкурса, Уредбу на основу које су утврђена правила за реализацију конкурса и пријаву на конкурс можете погледати/преузети овде: