среда, 18. јануар 2023.

Секретаријат за социјалну заштиту

Јавни конкурс за финансирање програма које реализују удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији града Београда у периоду април 2023. - март 2024. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА АПРИЛ 2023. – МАРТ 2024. ГОДИНЕ 

1. Предмет оглашавања
Секретаријат за социјалну заштиту, у циљу побољшања квалитета живота бораца, ветерана, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца, као и неговања традиције ослободилачких ратова Србије пружа подршку удружењима за спровођење програмских активности. 
2. Подносиоци пријава
Подносиоци пријава могу бити искључиво:
1.    Удружења са седиштем у граду Београду која су регистрована у Регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре; 
2.    Удружења која су директно одговорна за припрему и реализацију програма.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у смерницама за подносиоце програма који се пријављују на конкурс.
3. Подношење пријаве и потребна документација
Програм се доставља на српском језику, написан ћирилицом, обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. 
Обавезну конкурсну документацију чине:
-    Прилог 1 – Образац за писање програма,
-    Прилог 2 – Образац буџета програма,
-    Прилог 3 – Наративни буџет,
-    Изјава о броју чланова удружења (доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs и Порталу е-Управа). 
4. Рок и начин достављања програма
Програми се достављају у затвореној коверти Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима: 
Београд, Улица 27. мартa 43-45, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце програма.
Програми се могу достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа. 

Конкурсну документацију можете погледати/преузети овде: