четвртак, 26. јануар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Телеком Баново брдо

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније БГ59, БГХ59, БГУ59, БГЛ59, БГО59, БГЈ59 - БГ- Баново брдо”, постављене на стамбеном објекту, Пожешка 152, на подручју градске општине Чукарица, у Београду. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 8. фебруар 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).