петак, 27. јануар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније Телеком Др Зорана Ђинђића

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д. из Београда, Таковска 2, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније “БГУ686, БГЛ686, БГО686 БГ – Др Зорана Ђинђића 2”, постављене на стамбеном објекту, Булевар Зорана Ђинђића 41, на подручју градске општине Нови Београд. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на службеном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10. фeбруар 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).