петак, 7. април 2023.

Канцеларија за младе

Јавни конкурс "Прва шанса" за финансирање и суфинансирање пројеката које реализују носиоци програма и пројеката - новооснована удружења младих, удружења за младе и њихови савези у области омладинког сектора

ГРАД БЕОГРАД
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

„ПРВА ШАНСА” ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ НОСИОЦИ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА – НОВООСНОВАНА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИ САВЕЗИ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ У 2023. ГОДИНИ

Канцеларија за младе обавештава сва заинтересованa УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВЕ САВЕЗЕ, да је на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици Градски огласи објављен ЈАВНИ КОНКУРС „ПРВА ШАНСА” ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ НОСИОЦИ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА – НОВООСНОВАНА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИ САВЕЗИ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ У 2023. ГОДИНИ, а који се реализује на основу Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр. 16/2018) и Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у Граду Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 10/2016).
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно до 24. априла 2023. године.

Текст јавног конкурса и образац пријаве можете погледати/преузети овде: