четвртак, 16. новембар 2023.

Секретаријат за енергетику

Обавештење о измени јавног позива за избор стамбених заједница - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа на територији града Београда

На основу члана 26. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 71/21, 94/21, 111/21, 83/22 и 96/22), као и Закључка градоначелника града Београда број 3-7734/23-Г од 27.10.2023. године, в.д. заменика начелника Градске управе града Београда – секретара Секретаријата за енергетику Градске управе града Београда

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
за избор стамбених заједница - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа на територији града Београда

У Јавном позиву за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено – пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа на територији града Београда, објављеном 3. новембра 2023. године, на званичној интернет страници града Београда, у рубрици „Градски огласи”, као и у дневном листу „Вечерње новости”, одељак VI - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА, став 2. и 3. мењају се и гласе: 
„Пријава се предаје на писарници Градске управе града Београда: лично на адресу Тиршова бр. 1 или препоручено путем поште на адресу: Тиршова бр. 1 или путем електронске поште, на адресу: en.efikasnost@beograd.gov.rs”.
Пријаве се могу подносити до 26. децембра 2023. године.
У свему осталом текст Јавног позива остаје непромењен.
Обавештење о измени Јавног позива за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено – пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа на територији града Београда, објављена на званичној интернет страници града Београда, у рубрици „Градски огласи”.

Јавни позив за избор стамбених заједница - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања комуналних предузећа