субота, 27. април 2024.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено - пословног грађевинског комплекса - „SEBRE MARINA DORĆOL" д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предузеће „SEBRE MARINA DORĆOL“ д.о.о. из Београда, Кнеза Вишеслава 88, као носилац пројекта, поднело је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње стамбено – пословног грађевинског комплекса „Марина Дорћол“ на ГП-1 која обухвата катастарске парцеле број 2/39, 2/40, 2/41, 6/3, 6/9 и 7/7 КО Стари град, ГП-2 која обухвата катастарске парцеле број 6/13, 6/14, 6/15, 6/17 и 7/8 КО Стари град, ГП-3 која обухвата катастарску парцелу број 5/30 КО Стари град, ВП која обухвата катастарске парцеле број 7/4, 7/5 и 7/6 КО Стари град, Ј9-2 која обухвата катастарску парцелу број 7/2 КО Стари град и СТР која обухвата катастарске парцеле број 6/4 и 6/8 КО Стари град, на подручју градске општине Стари град у Београду. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведене студије, на службеном сајту Града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи), до 22. маја 2024. године. 
Јавна презентација и јавна расправа о предметној студији о процени утицаја биће одржана 22. маја 2024. године, у 10 часова, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Карађорђева 71. 
Мишљење о наведеној студији заинтересована јавност може доставити Секретаријату за заштиту животне средине у року одређеном за јавни увид и изнети у току јавне презентације, односно јавне расправе. 
Обавештење се објављује на основу чл. 20. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).