ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Информације о поступцима јавних набавки  (јавни позиви, конкурсна документација, обавештења) можете погледати на сајту jnportal.ujn.gov.rs