Претраживање

уторак, 19. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР за подручје привредне зоне

уторак, 19. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона - трећа фаза