Претраживање

среда, 15. фебруар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног комплекса

среда, 8. фебруар 2023.

Секретаријат за социјалну заштиту

Листа пристиглих из области борачко инвалидске заштите

среда, 8. фебруар 2023.

Секретаријат за социјалну заштиту

Листа пристиглих из области заштите особа са инвалидитетом