Претраживање

четвртак, 15. децембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене Батајничког канализационог система

недеља, 16. октобар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за блок 32, општина Нови Београд

четвртак, 1. септембар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за управљање неопасним отпадом - SMURFIT KAPPA

четвртак, 21. јул 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу терминала за расуте терете нове луке у Београду