Претраживање

четвртак, 8. октобар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за део објекта система водоснабдевања Макиш - Младеновац

недеља, 4. октобар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, Сурчин

понедељак, 28. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о прекиду и одлагању раних јавних увида, јавног увида и јавне седнице

недеља, 27. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР насеља „Радиофар”, Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја

недеља, 27. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за насеље Сланци, Градска општина Палилула