Претраживање

петак, 25. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Конкурс за избор најбоље идеје за урбане шуме

понедељак, 31. август 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за насеље Велико село, Градска општина Палилула

понедељак, 31. август 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације фабрике картона Умка, Градска општина Чукарица

петак, 28. август 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење "Телеком Србија" а.д.