Претраживање

петак, 20. октобар 2023.

Служба за интерну ревизију града Београда

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

недеља, 8. октобар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПГР за насеље Барајево - фаза 1

уторак, 3. октобар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено - пословног објекта, спратности ПО+П+3, Белфортска б.б.

уторак, 26. септембар 2023.

Градска управа града Београда

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

недеља, 24. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР дела подручја уз нови Авалски пут, Вождовац