Претраживање

четвртак, 4. јануар 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене за пројекат Беогрид 2025

четвртак, 21. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на К.П. 6241/1 КО Палилула, Вишњичка 74

уторак, 19. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР за подручје привредне зоне

уторак, 19. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона - трећа фаза