Претраживање

понедељак, 7. август 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене за пројекат - БЕОГРИД 2025

недеља, 18. јун 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна просторног плана градске општине Обреновац