Претраживање

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 24/19

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 24/

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 15/19

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 33/19

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 20/18

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 46/19