Претраживање

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 16/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 67/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 62/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 25/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 39/19

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 24/