Претраживање

петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2021

петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 16/20

четвртак, 18. фебруар 2021.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 24/20

четвртак, 18. фебруар 2021.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору I за јавну набавку број 24/20

четвртак, 18. фебруар 2021.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору II за јавну набавку број 24/20

четвртак, 18. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 30/20

четвртак, 18. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/20