Претраживање

уторак, 31. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 62/19

уторак, 31. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 6/20

понедељак, 30. март 2020.

Секретаријат за информисање

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/20

понедељак, 30. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 89/19

петак, 27. март 2020.

Секретаријат за енергетику

Одлука о обустави поступка јавне набавке број 2/20

четвртак, 26. март 2020.

Секретаријат за енергетику

Одлука о измени уговора за јавну анбавку број 7/19

четвртак, 26. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 6/20