Претраживање

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 9/19, обликована у две партије

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2/19, за партију 3

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 53/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/18

понедељак, 7. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 19/19