Претраживање

уторак, 17. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 34/19

уторак, 17. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 14/20

понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/20

понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 10/19

понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/20

понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 87/18

понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 73/19 - партија 7