Претраживање

уторак, 26. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 34/19

уторак, 26. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 22/19

уторак, 26. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 75/19

уторак, 26. новембар 2019.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2019

понедељак, 25. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 53/19

понедељак, 25. новембар 2019.

Секретаријат за здравство

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19

понедељак, 25. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 57/19