Претраживање

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/2019

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 56/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19 партија 1

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 50/19