ЈКП „Јавно осветљење”

Устаничка 64
тел. 4405-100 (00-24), факс 2661-825
www.bg-osvetljenje.rs

Директор:
Александар Цинцар-Попоски

Београд је пре већине европских и светских метропола добио електрично осветљење. У београдској вароши 1893. године упаљена је прва електрична сијалица. Тадашња градска управа, бирајући између електричног и гасног осветљења, определила се за савременије научно-техничко достигнуће.

Oдржавање мреже и објеката јавног осветљења на подручју Града Београда (осим Општине Лазаревац) било је поверено Привредном друштву за одржавање мреже јавног осветљења "ЕДБ Јавно осветљење" д.о.о.  Од новембра 2010. године град Београд преузима оснивачка права, а од фебруара 2011. Привредно друштво за одржавање мреже јавног осветљења "ЕДБ Јавно осветљење" д.о.о. мења облик организовања у Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење“ Београд.

Основна делатност предузећа је одржавање мреже јавног осветљења на подручју града Београда, са изузетком општине Лазаревац.

Испорука електричне енергије за јавно осветљење утврђена је календаром паљења и гашења јавног осветљења, усвојеним од стране Скупштине града.

Одржавање објеката јавног осветљења обухвата набавку и замену сијалица, осигурача, пригушница, протектор светиљки, кондензатора, упаљача (за Nа сијалице), затим ангажовање радне снаге и дизалица на замени истих и контролу паљења и гашења јавног осветљења.

Пријаве квара, примедбе, предлоге и запажања, на инсталацијама и командама Јавног осветљења на територији Београда, сугрђани могу пријавити на бројеве телефона Контролно-командног центра 4405-100 (00-24) или на e-mail: reklamacije@bg-osvetljenje.rs