Нацрт одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину - јавна расправа

Текст Нацрта одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину, Нацрт одлуке ребалнсу о буџету града Београда за 2015. годину – капитални пројекти, члан 4, Нацрт одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину (члан 13), Нацрт програмског ребаланса буџета за 2015. годину, као и Нацрт одлуке o измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2015. години и Нацрт одлуке о допуни одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, у PDF формату, можете преузети овде: