Седница Скупштине града

         Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао за уторак, 3. марта, у 10 часова,

20. Седницу Скупштине града

        На дневном реду наћи ће се предлози бројних планова детаљне и генералне регулације, као и предлози одлука о изради нових или измени и допуни постојећих планова.

        Међу тачкама дневног реда су и предлози допуне Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Београда, измене и допуне Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, допуне Одлуке о комуналној инспекцији и измене Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију Београда. 

        На дневном реду ће бити и предлози решења и коначни нацрти о јавним уговорима о јавно-приватним партнерствима, као и давање сагласности за измене или допуне оснивачких аката појединих предузећа. 

        Одборници ће одлучивати и о успостављању међуопштинске сарадње, те о неколико разрешења и именовања директора, в.д. директора и чланова управних и надзорних одбора у предузећима и установама, по скраћеном поступку. 

        Дневни ред седнице Скупштине града можете погледати на сајту Града Београда, на страници https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1771167-nikodijevic-zakazao-dvadesetu-sednicu-skupstine-grada-za-3-mart/ .

        Седница Скупштине града Београда одржаће се на Тргу Николе Пашића 6,  сала 10 у приземљу.