22. седница Скупштине Града Београда

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао за четвртак, 30. јул, у 10 часова, у сали 1/0 ЈП „САВА ЦЕНТАР”, улаз из Улице Милентија Поповића 9,   

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Пред одборницима ће се наћи предлози одлука о завршном рачуну буџета Града Београда, измени одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на којем је носилац права јавне својине Град Београд, као и Предлог одлуке о умањењу закупнине закупцима који обављају угоститељску, односно кинематографску делатност у пословном простору на којем је носилац права јавне својине Град Београд за период јул-август 2020. године.

На дневном реду су и Предлог Акционог плана за сузбијање амброзије на територији Београда за период од 2021, закључно са 2029. годином, затим Извештај о раду Градског правобранилаштва Града Београда за 2019. годину, Извештај о реализацији програма спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторних културно-историјских целина на територији Београда, као и Извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом 2011-2020, за 2019. годину.

Одборници ће расправљати и о неколико предлога планова детаљне регулације, као и изради планова детаљне регулације који су од важности за развој града.

Седница Скупштине Града Београда биће одржана уз поштовање препорука о превентивним мерама Градског завода за јавно здравље, у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19.

Дневни ред седнице можете прочитати на овде.

Напомена: неопходно је да новинари и сниматељи имају важеће новинарске легитимације.