Седница Скупштине града Београда


Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за среду 9. јуна, у 10 часова, у сали 1 ЈП “САВА ЦЕНТАР”, улаз из Улице Милентија Поповића 9,   

 СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

    Одборници ће, између осталог, одлучивати о Предлогу одлуке о завршном рачуну буџета Града Београда за 2020. годину, о  више предлога урбанистичких планова, Предлогу одлуке о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга и Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите. 
    Пред одгборницима ће бити и Предлог локалног плана управљања отпадом града Београда 2021–2030. године, Предлог акционог плана за зелени град (gcap), Предлог плана за одрживе изворе енергије и климу, Предлог плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, Предлог одлуке о условима и начину финансирања, односно суфинансирања пројеката од јавног интереса из области заштите животне средине.
    На дневном реду биће и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности, Предлог решења о давању сагласности на анекс 1 јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије за финансирање набавке, постављања и одржавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одржавања делова подземних пролаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних камера и опреме за снимање и прикупљање информација о саобраћају и софтвера за управљање саобраћајем у граду Београду.
    Одборници ће одлучивати и о Предлогу закључка о усвајању извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда за 2020. годину, Предлогу одлуке о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу станице компримованог природног гаса, Предлогу одлуке о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града, као и о Предлогу извештаја о раду Савета за здравље Града Београда за 2020. годину.
    
Седница Скупштине биће одржана уз поштовањеуз поштовање свих епидемиолошких мера.
Напомена: неопходно је да новинари и сниматељи имају важеће новинарске легитимације.

Комплетан дневни ред седнице Скупштине града можете погледати на сајту Града Београда, на страници

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1783738-sednica-skupstine-grada-zakazana-za-sredu-9-jun/