28. седница Социјално-економског савета града Београда

У понедељак, 13. децембра, у 11 часова, помоћник градоначелника Андреја Младеновић председаваће 28. седницом Социјално–економског савета града Београда у Великој сали Скупштине града Београда (Драгослава Јовановића 2, III спрат). 


Предлог дневног реда за 28. седницу Савета: 

1.    Усвајање Извода из записника са 27. седнице Савета,
2.    Доношеље плана рада, финансијског плана и одлуке о накнадама члановима савета и колегијума за 2022 годину.
3.    Укључивање представника СЕСа у радну групу за израду Плана развоја града Београда.
4.    Престављање предлога Буџета за 2022.годину града Београдa,
5.    Договор о посети општини Обреновац  17.12.2021.
6.    Разматрање мера подршке за олакшање привреди града Београда (пореске олакшице, умањење локалних комуналних трошкова и градских такси),
7.    Текућа питања.


Позивамо вас да медијски испратите овај догађај.