Порез на имовину за 2020. годину

У циљу утврђивања пореза на имовину за 2020. годину, у складу са Законом о порезима на имовину, на седници Скупштине Града Београда одржаној дана 29.новембра 2019. године, донета је:
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 113/2019).