Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Министар заштите животне средине је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара а у вези са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје абављањем активности („Сл. гласник РС”, бр. 86/19, 89/19), донео ПРАВИЛНИK о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Сл. гласник РС”, бр. 93/19), који је ступио на снагу и примењује се од 27. децембра 2019. године.
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ-1.