Службене мејл адресе за пријем поднесака у време ванредних мера

Секретаријат за јавне приходе користи посебне мејл адресе за пријем поднесака електронским путем за време ванредних мера.
Електронске адресе општинских одељења која ће примати поднеске електронским путем наведене су у адресару Секретаријата за јавне приходе.
Непосредан пријем поднесака, уколико за тим постоји потреба, обавља се на адреси општинских одељења.