Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ подсећа пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2020. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину.

За обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације другог квартала за 2020. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за  2019. годину.

За добијање потребних обавештења грађани се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских Одељења Секретаријата за јавне  приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда.