Могућност електронског подношења пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетнике и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину да је од 18. јула 2020. године на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине на Обрасцу 1 за 2020. годину и за претходну, 2019. годину (за период од 7. до 31. децембра 2019. године).

Пријаве се могу поднети и у папирном облику поштом или непосредно на адресу надлежног општинског одељења, као и мејлом на службену мејл адресу општинског одељења објављену на интернет страници овог Секретаријата.