Пресељење Одељења Сурчин

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, Одељење Сурчин, обавештава грађане да ће од 4. августа 2020. године послове из своје надлежности обављати на новој адреси: Војвођанска 108а, Сурчин.