Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2020. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. новембар 2020. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину. Према Закону о порезу на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе.