„Велетржница - Београд” д.о.о.

Баланичка бр. 6, Нови Београд 
Тел: 011/7158480
e-mail: info@veletrznica.co.rs 
www.veletrznica.co.rs

Директор: Александар Ерор

ДЕЛАТНОСТ
Велетржница је посебна тржишна институција на којој се обавља трговина прехрамбеним производима и мешовитом робом. Пласман робе одвија се у оквиру различитих трговинских формата. 

Кванташка пијаца

На Кванташкој пијаци трговина се одвија непрекидно, 24 сата дневно, целе године. Отворени простор за трговину пружа се на платоу од преко 5 хектара, са продајним местима за продају из возила и објектима из којих се одвија трговина. Ово је место трговања на велико, али и директног трговања пољопривредних произвођача из целе Србије. 

Трговинска зона

Трговинска зона Велетржнице пласира најшири асортиман прехрамбене и робе широке потрошње. Истовремено, ово је логистички центар који технолошким карактеристикама омогућује пласман роба на велико у складу са прописаним стандардима. Производи из целог света доспевају на тржиште вишемилионског подручја нашег града и земље/Београда и Србије.