Александар Марковић, помоћник градоначелника

Помоћник градоначелника

Рођен је 5. новембра 1981. године у Београду. По занимању дипломирани економиста. Државни стручни испит положио је 2013. године.

Током више од десет година радног искуства од 2004. до 2008. био је одборник у Скупштини градске општине Врачар, а од 2012. године одборник у Скупштини градске општине Звездара. Решењем Скупштине града Београда изабран је за члана Градске изборне комисије, 13. јуна 2012. године.

Радио је као сарадник за опште послове у Центру за културу и спорт „Шумице“ од 2010. до 2012. године. За помоћника председника Градске општине Вождовац изабран је 2012. и ту дужност обављао до краја 2013. године.

Члан Скупштине Акционарског друштва за ваздухопловни саобраћај „Air Serbia“ Београд био је током 2013. године, а функцију заменика генералног директора ЈКП „Зеленило Београд” обављао је у периоду од децембра 2013. до априла 2014. године.

Током 2014. године био је заменик председника Управног одбора Туристичке организације Србије, а од 2014. до 2015. године био је члан Надзорног одбора Аеродрома „Никола Тесла“ а.д. Београд.

Од 2013. до 2014. године био је члан Радне групе за разматрање целисходности решења и материјала који се достављају Привременом органу Града Београда и давање мишљења и сагласности на достављани материјал.

На изборима за органе локалне самоуправе 2014. године изабран за одборника у Скупштини града Београда.

На конститутивној седници Скупштине града Београда 2014, изабран је за члана Градског већа и ту функцију обављао је до јуна 2018. године.

Решењем градоначелника од јуна 2018. године, постављен је за помоћника градоначелника града Београда.

Говори енглески језик.

Ожењен и отац двоје деце.